• 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • 0003.jpg
  • 0004.jpg
  • 0005.jpg
kat b
kat a
kat a2
kat a1
kat am

Opublikowane niedawno rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców mają zostać wkrótce znowelizowane. Projekty rozporządzeń trafiły właśnie do konsultacji społecznych.

 

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Egzaminowanie

- Modyfikacja zadania polegającego na włączeniu świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, Zadanie to będzie obowiązkowe tylko wówczas, gdy światła samochodu nie włączają się automatycznie. Coraz częściej w nowoczesnych samochodach, a takie mają WORD, światła do jazdy dziennej lub światła mijania, gdy już jest ciemno, włączają się automatycznie.

- Zniesienie obowiązku wyposażania samochodów egzaminacyjnych w system do monitorowania przebiegu egzaminu z ekranem wyświetlającym obraz. Dopuszczalne będzie wyposażanie samochodu w kamery bez ekranu, jednakże system musi mieć element sygnalizujący, że obraz jest w danym momencie rejestrowany. W ten sposób bez wątpienia obniżą się koszty wyposażania samochodów w system do rejestrowania egzaminu. To powinno ucieszyć zwłaszcza właścicieli szkół jazdy, które podstawiają na egzamin własne samochody.

- Danie egzaminatorom możliwości manualnego przerwania zapisu wideo systemu rejestrującego przebieg egzaminu. Będzie to jednak możliwe dopiero po zakończeniu i omówieniu egzaminu. Zmiana jest podyktowana tym, żeby dać możliwość bezpiecznego usunięcia nośnika danych.

Szkolenie

- Zniesienie obowiązku uczestniczenia w szkoleniu z pierwszej pomocy w przypadku, gdy kandydat na kierowcę równolegle szkoli się na dwie lub więcej kategorii. Zmiana dotyczy kategorii A1, A2, A, B1, B, T lub pozwolenia (tramwaje) i przypadków np. szkolenia na kategorię (B i A1)

- Dopuszczono skrócenie czasu szkolenia teoretycznego o 10 godzin jeżeli kandydat na kierowcę równolegle szkoli się na dwie lub więcej kategorii. Zmiana dotyczy kategorii A1, A2, A, B1, B, T lub pozwolenia (tramwaje) i przypadków np. szkolenia na kategorię (B i A1)

- Doprecyzowany został przepisów mówiący o obowiązku pokonywania w czasie szkolenia odcinków o długości co najmniej 50 km. Obowiązek nie będzie dotyczył pierwszej połowy zajęć dla kategorii A2 i A, gdzie dopuszczona została możliwość szkolenia na motocyklu o niższej mocy (np. motocyklem kategorii A1)

- Zwiększono limit liczby osób jadących w aucie szkoleniowym w trakcie przeprowadzania zajęć praktycznych w ramach  kursu na kategorię B+E. Wcześniej w aucie mogła być tylko jedna dodatkowa (obserwująca) osoba. Teraz dodatkowych osób będzie mogło być aż 6. To oznacza, że szkolenie będzie mogło być realizowane w ramach dłuższych wyjazdów, gdzie szkolone osoby będą mogły zmieniać się za kierownicą.

- Zniesienie obowiązku przeprowadzania zajęć z udzielania pierwszej pomocy w ramach szkolenia na wszystkie kategorie. Teraz w szkoleniu będą musiały uczestniczyć tylko osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenia do kierowania tramwajami.

Wydawanie dokumentów

W rozporządzeniu w sprawie wydawania dokumentów wprowadzono niewielkie poprawki dotyczące dostosowania systemu wydawania uprawnień do systemu CEPIK 2.0, który ma zacząć działać 1 stycznia 2017 r.

Zmiany w rozporządzeniach mają wejść w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących systemu CEPIK 2.0, które mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2017 r.