• 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • 0003.jpg
  • 0004.jpg
  • 0005.jpg
kat b
kat a
kat a2
kat a1
kat am

Kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. Nie dotyczy to jednak osób, które do egzaminu teoretycznego przygotowują się samodzielnie.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Wprowadzone wraz z początkiem 2015 roku przepisy, pozwalają kandydatom na kierowców przygotować się do egzaminu teoretycznego w wybrany przez siebie i dowolny sposób, np. przy pomocy Adaptacyjnego System Egzaminowania I Szkolenia Kierowców – ASSIEK.Ważne jest, by tak zdobytą wiedzę potwierdzić pozytywnym wynikiem egzaminu teoretycznego w WORD. Dopiero po zaliczeniu egzaminu w WORD kandydat na kierowcę może rozpocząć praktyczną naukę jazdy w wybranym ośrodku szkolenia kierowców. Jeżeli kandydat na kierowcę wybierze naukę jazdy w taki właśnie sposób, wówczas za kierownicę samochodu nauki jazdy wsiądzie najwcześniej na miesiąc przed 18 urodzinami. Winka to z faktu, że przepisy Ustawy o kierujących pojazdami* pozwalają na przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy (w tym teoretycznego) najwcześniej na miesiąc przed uzyskaniem wymaganego wieku, czyli w przypadku kategorii B  - 18 lat. Kurs praktyczny dla kategorii B składa się z 30 pełnych godzin jazd i rzadko kiedy udaje się wyjeździć wszystkie w ciągu miesiąca. Oznacza to, że kandydat na kierowcę przygotowujący się do egzaminu teoretycznego samodzielnie m nikłe szanse na to, by sprawić sobie na urodziny prezent w postaci dokumentu prawa jazdy.

*Art. 50. 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku (…) wymaganego od kierującego pojazdem objętym tym uprawnieniem.

W przypadku osób, które wybrały naukę teorii w szkole jazdy, nic się nie zmienia. Kurs może rozpocząć się na trzy miesiące** przed osiągnieciem wymaganego wieku. Jeżeli kandydat na kierowcę ukończy kurs w 2 miesiące, wówczas może zapisać się na egzamin na 1 miesiąc przed urodzinami. W odróżnieniu od osób, które przepisów uczyły się samodzielnie, taki na kierowcę może podejść od razu do dwóch części egzaminu – teoretycznej i praktycznej, a potem już tylko czekać na swój dokument

**Art. 21. 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku (…) wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Niedawno wprowadzone zmiany w szkoleniu kandydatów na kierowców nie wymagają już tego, by przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego kursant musiał uczestniczyć w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ta część szkolenia nadal jest obowiązkowa, ale obecne przepisy pozwalają na przeprowadzenie ich w dowolnym momencie trwania kursu, nawet już po zakończeniu jazd.

UWAGA! Niedopuszczalne jest uczestniczenie w praktycznej nauce jazdy bez uczestniczenia w kursie praktycznym lub bez zaliczonego egzaminu teoretycznego w WORD.