• 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • 0003.jpg
  • 0004.jpg
  • 0005.jpg
kat b
kat a
kat a2
kat a1
kat am

1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać przepisy, które wprowadzą do polskiego prawa okres próbny dla młodych kierowców. Zakaz pracy jako kierowca, to jedno z ograniczeń, które będzie dotyczyć najmniej doświadczonych posiadaczy prawa jazdy.

Dostawca pizzy będzie musiał mieć prawo jazdy od conajmniej 8 miesięcy

Dostawca pizzy będzie musiał mieć prawo jazdy od conajmniej 8 miesięcy

Mowa o zawodach, które wymagają prowadzenia pojazdów z zakresu kategorii B. Chodzi zatem nie tylko o auta osobowe, ale również samochody dostawcze, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t. Ograniczenie  będzie obowiązywać przez pierwsze 8 miesięcy od daty otrzymania prawa jazdy. W tym czasie młody kierowca powinien odbyć w WORD kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym w ośrodku doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). Dopiero po zaliczeniu wymaganych szkoleń i po upłynięciu 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, młody kierowca będzie mógł rozpocząć pracę jako kierowca. Ograniczenie nie dotyczy tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę, w taki sam sposób będą traktowane osoby, które chcą pracować jako kierowca w ramach własnej działalności gospodarczej, jak również osoby pracujące dla kogoś jako podwykonawca w ramach tzw. kontraktu.

W ten sposób ustawodawca ogranicza niebezpieczne zjawisko polegające na zatrudnianiu niedoświadczonych osób jako kierowców w pizzerniach, dostawców, kurierów, przedstawicieli handlowych, gdzie na pracownikach ciąży najczęściej duża presja czasu, a do tego muszą pokonywać codziennie bardzo duże dystanse niezależnie od warunków atmosferycznych. Młodzi kierowcy z dużym „głodem” jazdy, chętnie przystawali na zazwyczaj mało atrakcyjne warunki pracy. W ten sposób zdobywali doświadczenie za kółkiem, niekoniecznie z poszanowaniem przepisów ruchu drogowego.

W nadal obowiązującym stanie prawnym, zupełnie niedoświadczony kierowca może rozpocząć pracę już tego samego dnia, gdy tylko odbierze z wydziału komunikacji dokument prawa jazdy.

Przepis zacznie obowiązywać 1 stycznia 2017 r. Każda osoba, która do tego dnia zdąży zrobić prawo jazdy, nie będzie objęta okresem próbnym . Po tej dacie kierowcy będą musieli przez 8 miesięcy powstrzymywać się od pracy zarobkowej jako kierowca, jeździć z symbolem zielonego liścia klonowego z przodu i z tyłu pojazdu, stosować się do obniżonych prędkości dopuszczalnych itd.

Art. 91.  Ustawy o kierujących pojazdami
(…)
3. W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się:
1) przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
2) kierowania pojazdem nieoznakowanym w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;
3) podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;
4) osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

Źródło: Ustawa o kierujących pojazdami, tekst jednolity http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110300151