• 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • 0003.jpg
  • 0004.jpg
  • 0005.jpg
kat b
kat a
kat a2
kat a1
kat am

Wymagania niezbędne dla rozpoczęcia kursu kategorii A1


Warunkiem rozpoczęcia kursu kategorii AM jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)* oraz osiągnięcie odpowiedniego wieku dla tej kategorii (szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia)

*- dokładny opis jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę znajdziesz w zakładce PKK

SZKOLENIE
Obecnie szkolenie na kategorię A1 można realizować w dwóch wariantach:

a) Podstawowy
- 30 godzin zajęć teoretycznych
- 20 godzin zajęć praktycznych

b) Eksternistyczny
- zajęcia teoretyczne w własnym zakresie
- 20 godzin zajęć praktycznych (rozpoczęcie kursu po zdanym egzaminie teoretycznym w  WORD)

Szkolenie odbywa się na motocyklu Yamaha ybr 125

Kat. A1
Prawo jazdy  kategorii A1 stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
-motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, 
-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 
Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
 
1 Grupa:
-- poziom oleju w silniku,
--poziom płynu hamulcowego,
--działanie sygnału dźwiękowego,
 
2 Grupa:
-- wiateł pozycyjnych/postojowych,
--działanie świateł mijania,
--działanie świateł drogowych,
--działanie świateł hamowania „STOP”,
--działanie świateł kierunkowskazów,
 
Osoba egzaminowana ma obowiązek sprawdzić po jednym losowo wybranym elemencie z grupy 1 i 2 oraz dodatkowo przed przygotowaniem do jazdy należy sprawdzić naciąg łańcucha.
 
 
WORD Leszno - usytuowanie elementów egzaminacyjnych placu manewrowego na kat: A A1 A2
 
1. Ósemka
2. Slalom wolny
3. Slalom szybki ( minimum 30 km/h )
4. Ominięcie przeskody ( przy prędkości minimum 50 km/h )
5. Ruszanie na wzniesieniu