• 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • 0003.jpg
  • 0004.jpg
  • 0005.jpg
kat b
kat a
kat a2
kat a1
kat am

Wymagania niezbędne dla rozpoczęcia kursu kategorii A


Warunkiem rozpoczęcia kursu kategorii A jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)*

Osiągnięcie wymaganego wieku:
- 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
- 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
(szkolenie można rozpocząć trzy miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku)


*- dokładny opis jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę znajdziesz w zakładce PKK

 

SZKOLENIE
Obecnie szkolenie na kategorię A można realizować w dwóch wariantach:

a) Podstawowy
- 30 godzin zajęć teoretycznych
- 20 godzin zajęć praktycznych

b) Eksternistyczny
- zajęcia teoretyczne w własnym zakresie
- 20 godzin zajęć praktycznych (rozpoczęcie kursu po zdanym egzaminie teoretycznym w  WORD)  

    
Szkolenie odbywa się na motocyklu Yamaha xj6

 

Kat. A
Prawo jazdy  kategorii A stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) motocyklem,
b) motorowerem,
c) czterokołowcem lekkim;