• 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • 0003.jpg
  • 0004.jpg
  • 0005.jpg
kat b
kat a
kat a2
kat a1
kat am

Wymagania niezbędne dla rozpoczęcia kursu kategorii A2


Warunkiem rozpoczęcia kursu kategorii A2 jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)* oraz osiągnięcie odpowiedniego wieku dla tej kategorii (szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia)


*- dokładny opis jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę znajdziesz w zakładce PKK

 

SZKOLENIE
Obecnie szkolenie na kategorię A2można realizować w dwóch wariantach:

a) Podstawowy
- 30 godzin zajęć teoretycznych
- 20 godzin zajęć praktycznych

b) Eksternistyczny
- zajęcia teoretyczne w własnym zakresie
- 20 godzin zajęć praktycznych (rozpoczęcie kursu po zdanym egzaminie teoretycznym w  WORD)


Szkolenie odbywa się na motocyklu Yamaha xj6

 

Kat. A2
Prawo jazdy  kategorii A2 stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, 0
c) motorowerem,
d) czterokołowcem lekkim;