• 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • 0003.jpg
  • 0004.jpg
  • 0005.jpg
kat b
kat a
kat a2
kat a1
kat am

Wymagania niezbędne dla rozpoczęcia kursu kategorii AM


Warunkiem rozpoczęcia kursu kategorii AM jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)* oraz osiągnięcie odpowiedniego wieku dla tej kategorii (szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia)

*- dokładny opis jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę znajdziesz w zakładce PKK

 

SZKOLENIE
Obecnie szkolenie na kategorię AM można realizować w dwóch wariantach:

a) Podstawowy
- 5 godzin zajęć teoretycznych
- 10 godzin zajęć praktycznych

b) Eksternistyczny
- zajęcia teoretyczne w własnym zakresie
- 10 godzin zajęć praktycznych (rozpoczęcie kursu po zdanym egzaminie teoretycznym w  WORD)

Szkolenie odbywa się na motorowerze Romet Pony 50

 

Kat. AM
Prawo jazdy  kategorii AM stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;

 

 

 

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
 
1 Grupa:
-- poziom oleju w silniku,
--poziom płynu hamulcowego,
--działanie sygnału dźwiękowego,
 
2 Grupa:
-- wiateł pozycyjnych/postojowych,
--działanie świateł mijania,
--działanie świateł drogowych,
--działanie świateł hamowania „STOP”,
--działanie świateł kierunkowskazów,
 
Osoba egzaminowana ma obowiązek sprawdzić po jednym losowo wybranym elemencie z grupy 1 i 2 oraz dodatkowo przed przygotowaniem do jazdy należy sprawdzić naciąg łańcucha.
 
Omówienie praktyczne: