• 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • 0003.jpg
  • 0004.jpg
  • 0005.jpg
kat b
kat a
kat a2
kat a1
kat am

Wymagania niezbędne dla rozpoczęcia kursu kategorii AM


Warunkiem rozpoczęcia kursu kategorii AM jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)* oraz osiągnięcie odpowiedniego wieku dla tej kategorii (szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia)

*- dokładny opis jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę znajdziesz w zakładce PKK

 

SZKOLENIE
Obecnie szkolenie na kategorię AM można realizować w dwóch wariantach:

a) Podstawowy
- 5 godzin zajęć teoretycznych
- 5 godzin zajęć praktycznych

b) Eksternistyczny
- zajęcia teoretyczne w własnym zakresie
- 5 godzin zajęć praktycznych (rozpoczęcie kursu po zdanym egzaminie teoretycznym w  WORD)

Szkolenie odbywa się na motorowerze ROMET ZETKA 50

 

Kat. AM
Prawo jazdy  kategorii AM stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;