• 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • 0003.jpg
  • 0004.jpg
  • 0005.jpg
kat b
kat a
kat a2
kat a1
kat am

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym. Uzyskanie PKK jest jednym z warunków niezbędnych do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy.

Aby uzyskać nr PKK należy udać się osobiście do Wydziału Komunikacji właściwego do swojego miejsca zamieszkania i złożyć:
- wniosek o wydanie dokumentu prawa jazdy – wniosek otrzymasz od urzędnika i wypełnisz na miejscu lub otrzymasz w Konieczny OSK,
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydanego przez lekarza uprawnionego,
- wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w pozycji frontalnej,
- zgoda rodziców na piśmie (druk zgody Pdf), (tylko, jeśli nie masz ukończonych 18 lat).

 

Oczywiście w celu uzyskania PKK niezbędnym będzie posiadanie dowodu osobistego lub paszportu.